Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door het bedrijf Veritable SAS, hierna "Veritable SAS" genoemd, en anderzijds door natuurlijke of rechtspersonen die een aankoop willen doen via de website van Veritable SAS die hier wordt genoemd -na "de koper" of "de klant".

1/ Object

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen Veritable SAS en de koper en de voorwaarden van toepassing op elke aankoop via de commerciële site van Veritable SAS te definiëren, de koper is professioneel of consument. De verwerving van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van de huidige verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden zullen prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Veritable SAS. Veritable SAS behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.Tijdens speciale transacties met een handelspartner, indien de betaling niet is gedaan op de site van Veritable SAS, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van die partner op de verkoopvoorwaarden van de site Veritable SAS.

2 / Kenmerken van aangeboden goederen en diensten


De aangeboden producten en diensten zijn die vermeld in de catalogus gepubliceerd op de Véritable SAS-website. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de limieten van beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die door de maker is vastgesteld.

De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren, de texturen en de reflecties.

3/ Commando's


Bestellingen kunnen worden verzonden naar Veritable SAS via internet (online winkel) of per e-mail (bestelformulier).

De koper die een product in de online winkel wenst te kopen, moet:

- plaats het product dat hij wil kopen in zijn winkelmandje en valideer zijn winkelwagen.

- vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden.

- valideer uw bestelling na controle.

- voer de betaling uit in de voorgeschreven voorwaarden.

- bevestig uw bestelling en betaling.

De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van het hebben van perfecte kennis en het afzien van zijn eigen inkoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie. De bevestiging zal de ondertekening en acceptatie van de uitgevoerde operaties waard zijn. De verkoper zal per e-mail een bevestiging van de aangetekende bestelling verstrekken.

Door de bestelling te verzenden, machtigt de klant Veritable SAS om de creditcard van de klant te debiteren van het totale bedrag van de bestelling.

De gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetalingscentrales hiermee hebben ingestemd. In het geval van weigering van genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

4/ Prijzen

De getoonde prijzen op de site worden weergegeven volgens het IP-adres van de klant.

- Frankrijk en Europese Unie: de prijzen zijn aangegeven Alle belastingen inbegrepen (TTC).
- Buiten de Europese Unie en DOM-TOM: prijzen zijn zonder belastingen (HT). Deze prijzen moeten worden opgevat als "niet-betaald geleverd" (of DDU "Delivery Duty Unpaid").


Veritable SAS behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die wordt weergegeven op de dag van de bestelling, de enige is die van toepassing is op de koper. Getoonde prijzen zijn inclusief verwerkingskosten voor bestellingen.

5/ –Douanerechten en belastingen

Alle bestellingen die op de Site van Veritable SAS worden geplaatst naar een land buiten de Europese Unie, kunnen onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd in het land van bestemming.

Deze douanerechten en alle belastingen met betrekking tot de levering van een item vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn zijn verantwoordelijkheid. Veritable SAS is niet verplicht om zijn klanten te controleren en te informeren over douanerechten en toepasselijke belastingen. Het is aan de klant zelf om zich te wenden tot de bevoegde autoriteiten van zijn land.

De weigering van betaling door de klant van douanekosten leidt tot de annulering van de bestelling en de terugbetaling ervan. Verzend- en inklaringskosten Veritable SAS om de bestelling terug te roepen zal worden afgetrokken van het terugbetaalde bedrag.

6/ Betalingsvoorwaarden

Het bedrag is verschuldigd bij bestelling.

Geaccepteerde betalingswijzen zijn:

- Bankkaart (VISA, Mastercard)
- PayPal
Voor elke bestelling ontvangt u een factuur per e-mail tijdens het verzenden van uw pakket.

Veilige betaling

Betaling met creditcard (Visa, MasterCard) via 3D Secure:

Notre solution E-Commerce accepte les paiements CB via Monetico Paiement 3D Secure, la solution de paiement de CIC.

De beveiliging van het kaartgegevensvervoer wordt verzekerd door een 128-bits SSL-codering (Secure Socket Layer) en de betalingspagina wordt gehost op een bankenserver die de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens waarborgt.

Betaling met PayPal (Visa, MasterCard, American Express of Paypal-account):

Ga voor meer informatie naar de website van Paypal. U hebt een Paypal-account of wilt betalen met een creditcard, wij bieden een betalingsoptie door Paypal.

Wat betreft betaling per creditcard, garandeert Paypal de veiligheid van uw bankgegevens en voorkomt u dat u uw kaartnummer telkens opnieuw moet invoeren.

7/ Levering

7.1 – Leveringsvoorwaarden

De levering vindt plaats op het adres dat is aangegeven op het bestelformulier en kan alleen in het overeengekomen geografische gebied liggen. Veritable SAS kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten in de invoer van de klant en de gevolgen die daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld fouten of vertragingen bij de aflevering). In dit verband zijn de gemaakte kosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de klant.

In geval van zichtbare verslechtering van het pakket, heeft de klant de mogelijkheid om levering te weigeren.

In geval van schade tijdens het transport, dient het gemotiveerde protest binnen drie dagen na levering bij de vervoerder EN Veritable SAS te worden ingediend. In geval van betwisting kan het onderzoek maximaal eenentwintig (21) werkdagen duren.

Alle claims met betrekking tot een gebrek in de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of een foutieve referentie moeten binnen 48 uur na ontvangst van het pakket aan Veritable SAS worden doorgegeven, bij gebreke waarvan het recht op reclame eindigt. worden verworven.

7.2 – Levertijd


Bestellingen worden als geldig beschouwd na ontvangst van de betaling.

Hier zijn de levertijden om rekening te houden vanaf de dag na de dag van uw bestelling.

bestemming tijd
Metropolitan Frankrijk 5 tot 7 werkdagen
Europa 6 tot 8 werkdagen
Overzee 8 tot 10 werkdagen
Internationaal 8 tot 10 werkdagen

Bezorgtijden zijn slechts indicatief; als ze langer dan dertig dagen na de bestelling zijn, kan het verkoopcontract worden beëindigd en de koper worden terugbetaald.

De klant heeft de mogelijkheid om zijn pakket te volgen dankzij het trackingnummer dat hem tijdens het verzenden van de bestelling per e-mail wordt meegedeeld.

In het geval van bezorging buiten Frankrijk, kan Véritable SAS niet aansprakelijk worden gesteld voor een blokkering door de douane in het land van bestemming. Geen compensatie kan worden gevraagd aan de verzender in geval van inbeslagname of blokkering

7.3 Levertijden van reserveringen:

We bieden je de mogelijkheid om pre-order sommige items die momenteel niet op voorraad zijn te kopen.

Een vooruitbestelling wordt slechts in aanmerking genomen als deze eenmaal volledig is betaald, tijdens de betaling van uw bestelling. Er kan een wachttijd van een paar weken worden verwacht voordat het product beschikbaar is en naar u wordt verzonden. In alle gevallen streven we ernaar om zoveel mogelijk informatie te verstrekken op de data van beschikbaarheid. Levertijden voor pre-orders zijn slechts indicatief.

Als uw bestelling een vooraf besteld item bevat, evenals items die al beschikbaar zijn, ontvangt u het geheel zodra het vooraf bestelde artikel beschikbaar is. We raden u aan de artikelen afzonderlijk in de voorraad te bestellen.

7.4 – Verzendkosten


Bezorgkosten worden bepaald op basis van het totale gewicht van het te leveren pakket, de wijze van transport en het land van levering. Dit bedrag wordt automatisch berekend vóór de validatie van uw bestelling, nadat u uw afleveradres heeft opgegeven.

We raden aan dat u al uw items in één bestelling groepeert. We kunnen geen twee afzonderlijk geplaatste bestellingen groeperen en verzendkosten zijn van toepassing op elk van hen.

8/Recht van terugtrekking en terugkeer

In overeenstemming met de artikelen L121-21 en volgende van de Consumentencode heeft de klant een herroepingstermijn van veertien (14) dagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling.

De klant moet voorafgaand aan elke terugkeer van het product contact opnemen met Véritable SAS om meer te weten te komen over de retourprocedure.

De klant die zijn wens tot uitoefening van zijn herroepingsrecht kenbaar heeft gemaakt, heeft een termijn van veertien (14) dagen vanaf de mededeling van de intrekkingsbeslissing tot teruggave van de goederen.

De retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant, behalve in het geval van een afwijking op het ontvangen product, niet als gevolg van de slechte vervoersomstandigheden.

In het geval dat de klant de bezorging van zijn pakket zou moeten weigeren, kunnen de verzendkosten niet worden terugbetaald.

Binnen deze termijn heeft de klant de keuze om de terugbetaling van de betaalde bedragen of de ruil van het product te vragen.

Elke terugbetaling aan de klant vindt plaats binnen dertig (30) dagen na de uitoefening van dit recht.

Dit recht op teruggave kan alleen worden aanvaard voor producten in hun oorspronkelijke staat en volledig (verpakking, accessoires, mededelingen ...), zonder sporen van gebruik. Producten die worden geretourneerd en onvolledig, beschadigd, beschadigd of vervuild door de klant, worden niet terugbetaald.

9/Lingots®-garantie

Véritable® ontwerpt en verkoopt levende producten. Omdat de natuurlijke zaadkiemkracht tussen de 65 en 95% ligt, kunnen we geen 100% kieming garanderen. Om maximale tevredenheid te garanderen, bieden we een garantie "tevreden of geruild" op onze ingots®.

De Lingot®-garantie is geldig voor elke aankoop van een Veritable Ingot® op de website www.veritable-potager.fr of bij een van onze erkende wederverkopers.

Neem voor elk verzoek om dekking onder garantie contact op met onze klantenservice door ons een foto van de Lingot® in uw tuin te sturen met de soort en de datum van aanplant. Als uw Lingot® als niet-conform wordt gediagnosticeerd, vergoeden wij u als een tegoedbon voor www.veritable-potager.fr of sturen wij gratis een nieuwe Lingot®.

Om effectief te zijn, moet het verzoek om garantiedekking plaatsvinden tussen 20 en 30 dagen na de plantdatum van de Lingot®. De Lingots® hebben een garantie van 1 jaar vanaf de datum van aankoop (datum van de factuur). In het geval van een terugbetaling ontvangt u binnen een indicatieve periode van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw aanvraag een waardebon voor uw Lingot® per e-mail.

10/ Verantwoordelijkheid

De verkoper is tijdens het online verkopen alleen gebonden door een middelenverbintenis; hij kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virus, onderbreking van de service of andere onvrijwillige problemen.

11/ Persoonlijke gegevens

In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. Veritable SAS behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies. Gebruikers hebben het recht op toegang tot en correctie van hun gegevens.

De geautomatiseerde verwerking van informatie, inclusief het beheer van e-mailadressen van gebruikers van de site, is aangemeld bij de CNIL geregistreerd onder nummer 1922953.

12/ Archivering

Veritable SAS archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbaar en duurzaam als een echte kopie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De records van Véritable SAS worden door de partijen beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.

13/ Geschillenbeslechting

De huidige onlinevoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. In geval van betwisting wordt de jurisdictie overgedragen aan de bevoegde rechtbanken van Parijs, ongeacht het aantal verweerders of garantieclaims.