Deze verkoopvoorwaarden worden enerzijds afgesloten door het bedrijf Veritable SAS, hierna "Veritable SAS" genoemd, en anderzijds door natuurlijke of rechtspersonen die een aankoop willen doen via de website van Veritable SAS die hier wordt genoemd -na "de koper" of "de klant".

1/ Object

Deze verkoopvoorwaarden zijn bedoeld om de contractuele relatie tussen Veritable SAS en de koper en de voorwaarden van toepassing op elke aankoop via de commerciële site van Veritable SAS te definiëren, de koper is professioneel of consument. De verwerving van een goed of een dienst via de huidige site impliceert een aanvaarding zonder voorbehoud door de koper van de huidige verkoopvoorwaarden.

Deze verkoopvoorwaarden zullen prevaleren boven alle andere algemene of bijzondere voorwaarden die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Veritable SAS. Veritable SAS behoudt zich het recht voor om de verkoopvoorwaarden op elk moment te wijzigen. In dit geval zijn de toepasselijke voorwaarden die van kracht op de datum van de bestelling door de koper.Tijdens speciale transacties met een handelspartner, indien de betaling niet is gedaan op de site van Veritable SAS, prevaleren de algemene verkoopvoorwaarden van die partner op de verkoopvoorwaarden van de site Veritable SAS.

2 / Kenmerken van aangeboden goederen en diensten

De aangeboden producten en diensten zijn vermeld in de catalogus die op de website van Véritable SAS is gepubliceerd. Deze producten en diensten worden aangeboden binnen de beschikbare voorraden. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving opgesteld door de maker. De foto's van de catalogus zijn zo getrouw mogelijk maar kunnen geen perfecte gelijkenis met het aangeboden product garanderen, met name wat betreft de kleuren, de texturen en de reflecties.

3 / Bestellingen

Bestellingen kunnen via internet (online shop) naar Veritable SAS worden verzonden.

De koper die een product in de online winkel wil kopen, moet:- plaats het product dat hij wil kopen in zijn winkelmandje en valideer zijn winkelmandje.
- vul het identificatieformulier in waarop hij alle gevraagde gegevens zal vermelden.- valideer uw bestelling na controle.- voer de betaling uit onder de voorgeschreven voorwaarden.- bevestig uw bestelling en betaling.
De bevestiging van de bestelling impliceert de aanvaarding van deze verkoopvoorwaarden, de erkenning van perfecte kennis en het afzien van zijn eigen aankoopvoorwaarden of andere voorwaarden. Alle verstrekte gegevens en de geregistreerde bevestiging zijn het bewijs van de transactie waard. Een bevestiging is het ondertekenen en accepteren van transacties waard. De verkoper zal per e-mail de bevestiging van de geregistreerde bestelling meedelen.
De gevalideerde bestelling wordt pas als effectief beschouwd wanneer de betrokken bankbetaalcentra hun akkoord hebben gegeven. In geval van weigering van genoemde centra, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.

4 / Prijzen

De prijzen die op de site worden weergegeven, zijn aangegeven met betrekking tot de valuta van het land en worden weergegeven volgens het IP-adres van de klant.
- Frankrijk en Europese Unie: de prijzen zijn vermeld Alle belastingen inbegrepen (TTC).
- Buiten de Europese Unie en DOM-TOM: prijzen zijn vermeld zonder belastingen (HT).

Deze prijzen moeten worden gezien als “onbetaald geleverd” (of DDU “Delivery Duty Unpaid”). Veritable SAS behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk moment te wijzigen, met dien verstande dat de prijs die op de dag van de bestelling verschijnt, de enige is die voor de koper van toepassing is. De getoonde prijzen zijn inclusief kosten voor het verwerken van de bestelling.

5 / Douanerechten en belastingen


Alle bestellingen die op de Site van Véritable SAS worden geplaatst naar een land buiten de Europese Unie, kunnen onderworpen zijn aan belastingen en douanerechten die worden opgelegd in het land van bestemming.Deze douanerechten en eventuele belastingen met betrekking tot de levering van een artikel vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant en zijn verantwoordelijkheid. Veritable SAS is niet verplicht om zijn klanten te verifiëren en haar klanten te informeren over douanerechten en toepasselijke belastingen. Het is aan de Klant zelf om navraag te doen bij de bevoegde autoriteiten van zijn land. De weigering van betaling door de klant van douanekosten leidt tot annulering van de bestelling en de terugbetaling ervan. Verzend- en inklaringskosten Veritable SAS om de bestelling terug te roepen, worden in mindering gebracht op het terugbetaalde bedrag.
6 / Betalingsvoorwaarden

Het bedrag is verschuldigd bij bestelling.

Geaccepteerde betalingswijzen zijn:
- Bankkaart (VISA, Mastercard) PayPal Voor elke bestelling ontvang je een factuur per e-mail tijdens de verzending van je pakket.
- Veilige betaling Betaling met creditcard (Visa, MasterCard) via 3D Secure: onze e-commerce-oplossing accepteert CB-betalingen via Monetico Paiement 3D Secure, de betalingsoplossing van CIC.

De veiligheid van het kaartgegevenstransport wordt verzekerd door een 128 bit SSL (Secure Socket Layer) encryptie en de betaalpagina wordt gehost op een bankserver die de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens garandeert. Betaling met PayPal (Visa, MasterCard, American Express of Paypal-account): Bezoek de Paypal-website voor meer informatie. U heeft een Paypal-account of u wilt met creditcard betalen, wij bieden een betalingsmogelijkheid via Paypal aan. Wat betreft betaling met creditcard, Paypal garandeert de veiligheid van uw bankgegevens en voorkomt dat u elke keer uw kaartnummer moet invoeren
7 / Leveringsvoorwaarden
De leveringen worden gedaan op het adres dat op het bestelformulier is vermeld en dat alleen in het overeengekomen geografische gebied kan zijn. Veritable SAS kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor eventuele fouten in de invoer van de klant en de gevolgen die daaruit voortvloeien (bijvoorbeeld fouten of vertragingen bij de levering). In dit verband komen de kosten voor het retourneren van de bestelling voor rekening van de klant. Bij zichtbare verslechtering van het pakket heeft de klant de mogelijkheid om levering te weigeren. In geval van transportschade moet het gemotiveerde protest binnen drie dagen na levering worden ingediend bij de vervoerder AND Veritable SAS. In geval van betwisting kan het onderzoek tot eenentwintig (21) werkdagen duren. Alle claims met betrekking tot een defect in de geleverde goederen, een onnauwkeurigheid in de hoeveelheden of hun foutieve referentie moeten binnen 48 uur na ontvangst van het pakket aan Veritable SAS worden overgemaakt, bij gebreke waarvan het recht op claim niet langer verworven is.
8 / Risico-overdracht
Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden door terbeschikkingstelling door de vervoerder van de goederen
besteld bij de klant. Het komt tot uiting door de handtekening van de afleverbon door de klant.
De bestelde producten reizen op risico en risico van de afzender; het hoort er dus bij
in geval van schade aan de klant alle nodige opmerkingen te maken met de vervoerder tijdens de levering, en tegelijkertijd de klantendienst van Véritable te informeren.
9 / Levertijd
Bestellingen worden als geldig beschouwd na ontvangst van betaling. Hier zijn de levertijden waarmee u rekening moet houden vanaf de dag na de dag van uw bestelling.

bestemmingtijd
Metropolitan Frankrijk2 tot 3 werkdagen
Europa4 tot 5 werkdagen
Internationaal6 tot 15 werkdagen

Levertijden zijn slechts indicatief; als ze meer dan dertig dagen na de bestelling duren, kan het verkoopcontract worden beëindigd en kan de koper worden terugbetaald. De klant heeft de mogelijkheid om zijn pakket te volgen dankzij het trackingnummer dat hem tijdens het verzenden van de bestelling per e-mail zal worden meegedeeld. Bij levering buiten Frankrijk kan Véritable SAS niet verantwoordelijk worden gehouden voor een blokkering door de douane in het land van bestemming. Bij inbeslagname of blokkering kan geen vergoeding aan de afzender worden gevraagd.
10 / Levertijd van pre-orders
We bieden je de mogelijkheid om een aantal artikelen die momenteel niet op voorraad zijn, vooraf te bestellen. Een pre-order wordt pas in aanmerking genomen als deze volledig is betaald, tijdens de betaling van uw bestelling. Een wachttijd van enkele weken kan worden verwacht voordat het product beschikbaar is en naar u wordt verzonden. In alle gevallen streven we ernaar om zoveel mogelijk informatie te verstrekken over de data van beschikbaarheid. Levertijden voor pre-orders zijn slechts indicatief. Als uw bestelling zowel een vooraf besteld artikel bevat als artikelen die al beschikbaar zijn, ontvangt u het geheel zodra het vooraf bestelde artikel beschikbaar is. Wij raden u aan de artikelen in voorraad apart te bestellen.
11 / Bezorgkosten
U betaalt geen verzendkosten wanneer u minimaal één tuin bestelt. De bezorgkosten worden bepaald op basis van het totale gewicht van het te bezorgen pakket, de vervoerswijze en het land van levering. Dit bedrag wordt automatisch berekend vóór de validatie van uw bestelling, na opgave van uw afleveradres. We raden u aan al uw artikelen in één bestelling te groeperen. We kunnen twee bestellingen die afzonderlijk zijn geplaatst niet groeperen en er worden verzendkosten in rekening gebracht voor elk van hen.
12 / Herroepings- en retourrecht
Overeenkomstig de artikelen L121-21 en volgende. Van de consumentencode heeft de klant een herroepingstermijn van veertien (14) heldere dagen vanaf de datum van ontvangst van zijn bestelling.
De klant moet, voordat het product wordt geretourneerd, per e-mail contact opnemen met Véritable SAS om meer te weten te komen over de retourprocedure en tegelijkertijd een retouraanvraag indienen op de Véritable® e-commerce site. Het uitoefenen van het herroepingsrecht kan alleen schriftelijk gebeuren.
De bewijslast van de uitoefening van het herroepingsrecht weegt op de klant, het zal daarom nodig zijn om de ontvangstbevestiging van het bedrijf Véritable® te verifiëren.
Retourkosten zijn de verantwoordelijkheid van de klant, behalve in het geval van een anomalie die wordt vermeld op het ontvangen product en die niet het gevolg is van slechte transportomstandigheden.
In het geval dat de klant ertoe zou worden gebracht de levering van zijn pakket te weigeren, kunnen de verzendkosten niet worden terugbetaald.
Elke terugbetaling aan de klant vindt plaats binnen dertig (30) dagen na het uitoefenen van dit recht.
Binnen deze termijn heeft de klant de keuze om ofwel de terugbetaling van de betaalde bedragen te vragen, ofwel de omruiling van het product.
Wanneer het herroepingsrecht wordt uitgeoefend voor een (of meer) goed (en), is Véritable® verplicht om de klant alle betaalde bedragen, inclusief de initiële leveringskosten, zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen veertien (14) dagen terug te betalen. vanaf de datum waarop Véritable® op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Klant om zich terug te trekken. Véritable® kan de terugbetaling uitstellen totdat de goederen zijn teruggevonden of totdat de Klant een bewijs van verzending van deze goederen heeft geleverd. De terugbetaling zal worden gedaan door Véritable® met hetzelfde betaalmiddel dat door de Klant werd gebruikt voor de oorspronkelijke transactie.
Dit retourrecht kan enkel aanvaard worden voor producten in originele staat en compleet (verpakking, accessoires, instructies etc.), zonder enig spoor van gebruik. Producten die door de klant zijn geretourneerd en onvolledig, beschadigd, beschadigd of vuil zijn, worden niet volledig vergoed.
Grenzen aan het recht op vergoeding:
De Klant kan door Véritable® aansprakelijk worden gesteld in geval van:
- bederf van goederen als gevolg van andere handelingen dan die nodig zijn om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen
 - elke schade toegebracht aan het product bij ontvangst van de goederen door de Klant en tot hun terugkeer naar Véritable®
- onvolledige terugzending van de goederen en hun accessoires zonder hun verpakking, gebruiksaanwijzingen en documentatie.
In dergelijke gevallen kan het bedrag dat kan worden ingehouden op de terugbetaling van het product of aan de klant wordt gevraagd, bedragen:
- 100% van de prijs van het goed voor een beschadigd of gebruikt product
- 50% van de prijs van het goed bij gebrek aan teruggave van accessoires of verbruiksgoederen,
- 10% van de prijs van het goed bij gebrek aan teruggave van de instructies of documentatie
13 / Garantie
Tuin garantie
Véritable® verleent de Klant een gratis nationale garantie die ingaat op de datum van levering.
Het product is gegarandeerd als het vergezeld gaat van de aankoopfactuur.
De Klant beschikt over een termijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen om te fungeren als een wettelijke garantie van conformiteit, onderhevig aan de kostenvoorwaarden bepaald door Artikel L. 217-9 van de Consumentenwet.
De garantie omvat de vervanging van onderdelen en arbeidsloon.
Lingots® garantie
Véritable® ontwerpt en verkoopt levende producten. Aangezien de natuurlijke kiemkracht van zaden tussen de 65 en 95% ligt, kunnen we geen 100% kieming garanderen. Om maximale tevredenheid te garanderen, bieden wij een garantie "tevreden of omgeruild" op onze ingots®. De Lingot®-garantie is geldig voor elke aankoop van een Veritable Ingot® op de website www.veritable-potager.fr of bij een van onze geautoriseerde wederverkopers. Neem voor elk verzoek om dekking onder de garantie contact op met onze klantenservice door ons een foto van de Lingot® in uw tuin te sturen met vermelding van de soort en de plantdatum. Als wordt vastgesteld dat uw Lingot® niet voldoet, vergoeden we u als een tegoedbon voor www.veritable-potager.fr of sturen we gratis een nieuwe Lingot®. Om effectief te zijn, moet het verzoek om garantiedekking plaatsvinden tussen 20 en 30 dagen na de plantdatum van de Lingot®. De Lingots® hebben een garantie van 1 jaar vanaf de aankoopdatum (datum van de factuur). In het geval van een terugbetaling, ontvangt u per e-mail een tegoedbon voor de waarde van uw Lingot® binnen een indicatieve periode van 10 dagen vanaf de datum van ontvangst van uw aanvraag.
"Wanneer de koper de verkoper vraagt, in de loop van de garantie die hem werd verleend bij de aankoop of het herstel van een moestuin, een restauratie die onder de garantie valt, komt elke periode van immobilisatie bij. garantie die nog bleef lopen. Deze termijn loopt vanaf het verzoek van de koper om tussenkomst of de voorziening voor herstel van het betreffende goed, indien deze bepaling volgt op het verzoek om tussenkomst"
Uitsluitingen van garantie
 - Garantie-uitsluitingen met betrekking tot de oorsprong van de schade:
De Véritable®-garantie is niet van toepassing in geval van onopzettelijke materiële schade, en dekt in het bijzonder geen slijtage en defecten als gevolg van:
- onjuiste installatie of onjuist gebruik of onderhoud van het product, inclusief:
- ongepast gebruik van de apparatuur of het niet opvolgen van de instructies in de gebruikershandleiding;
- energieverbruik niet in overeenstemming met de instructies van de fabrikant
- toevoeging van kunstmest, aarde of andere producten die niet door Véritable ® worden aanbevolen
- toevoeging van onderdelen die niet voldoen aan die aanbevolen door de fabrikant;
- opening en wijziging van de inhoud van het gegarandeerde product;
 - blikseminslag, overstroming, brand, overspanning, schokken, slechte ventilatie, vallen, verkleuring door inwerking van licht, verbranding, vochtigheid, overmatige verhitting of de aanwezigheid van insecten of ziektes;
- uitgevoerde reparaties en / of enige ingreep aan de apparatuur en / of opening daarvan door een andere persoon dan de Véritable® klantenservice
- onderhoud, reparatie of vervanging van onderdelen als gevolg van normale slijtage of achterstallig onderhoud
- corrosie, oxidatie, een slechte verbinding of een probleem met de externe stroomvoorziening. Wordt er bijvoorbeeld een aansluiting gemaakt op een defect stopcontact, dan vervalt de garantie.
- Als het apparaat of de Lingots® worden opgeslagen in een ongeschikte ruimte (vochtige kamer, te warme kamer, buitenopslag, enz.).
Garantie-uitsluitingen in verband met de aard van de schade (indirecte schade): De Véritable®-garantie dekt alleen het recht op herstelling of vervanging van het gegarandeerde product. Bijgevolg valt indirecte schade als gevolg van defecten of slijtage niet onder de garantie.
Andere uitsluitingen:
- Schade en defecten die vallen onder de specifieke uitsluitingen voorzien in de gebruikershandleiding
- Gegarandeerde producten die de klant niet kan retourneren of die worden geretourneerd zonder hun accessoires;
14 / Verantwoordelijkheid
De verkoper is tijdens het online verkopen alleen gebonden aan een middelenverbintenis; het kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit het gebruik van het internetnetwerk, zoals verlies van gegevens, inbraak, virussen, onderbreking van de dienst of andere onvrijwillige problemen.
15 / Persoonlijke gegevens
In overeenstemming met de wet met betrekking tot computers, bestanden en vrijheden van 6 januari 1978, kan de informatie van persoonlijke aard met betrekking tot kopers worden onderworpen aan geautomatiseerde verwerking. Veritable SAS behoudt zich het recht voor om informatie over kopers te verzamelen, inclusief het gebruik van cookies. Gebruikers hebben recht op toegang tot en correctie van gegevens die op hen betrekking hebben. De geautomatiseerde verwerking van informatie, inclusief het beheer van e-mailadressen van gebruikers van de site, is aangegeven bij de CNIL geregistreerd onder nummer 1922953.
16 / Archivering
Veritable SAS archiveert inkooporders en facturen op een betrouwbare en duurzame manier als een echte kopie in overeenstemming met de bepalingen van artikel 1348 van het Burgerlijk Wetboek. De gegevens van Véritable SAS zullen door de partijen worden beschouwd als bewijs van communicatie, bestellingen, betalingen en transacties tussen de partijen.
17 / Geschillenbeslechting
De huidige online verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan de Franse wet. In geval van een geschil wordt de jurisdictie toegewezen aan de bevoegde rechtbanken van Parijs, niettegenstaande het aantal gedaagden of garantieclaims.
In overeenstemming met de artikelen L.616-1 en R.616-1 van de consumentenwet bieden wij een consumentenbemiddelingssysteem aan. De gekozen bemiddelingsentiteit is: CNPM - MEDIATION DE LA CONSOMMATION. In geval van betwisting kunt u uw klacht indienen op haar website: https://cnpm-mediation-consommation.eu of per post door te schrijven naar CNPM - MEDIATION - CONSOMMATION - 27 avenue de la Liberation - 42400 Saint-Chamond