Overeenkomstig artikel 6 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 inzake vertrouwen in de digitale economie worden gebruikers van de Véritable SAS website geïnformeerd over de identiteit van de verschillende partijen die betrokken zijn bij de uitvoering ervan en van de opvolging:


Eigenaar:
Véritable SAS

VERITABLE SAS
6 Boulevard des Monts d'Or
69580 SATHONAY-CAMP - FRANCE

Beperkt vereenvoudigde onderneming
Aandelenkapitaal: 74.006 euro
RCS Lyon 811899392
Intracommunautair btw-nummer FR58 811 899 392

Vertegenwoordigd door de heer Nicolas GEHIN, president.


Publicatiedirecteur / Webmaster:
De heer Nicolas GEHIN, president.

Host van de site:
MC-MEDIA
29 rue Verdun, 39800 Poligny - Frankrijk
contact@mc-media.com

Algemene gebruiksvoorwaarden van de website en de aangeboden diensten

Het doel van de Véritable SAS website is om informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

Véritable SAS streeft ernaar om zo nauwkeurig mogelijke informatie op de Website te verstrekken. Ze kan echter kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor weglatingen, onjuistheden en onvolkomenheden in de update, door toedoen van haarzelf of door derden die de informatie hebben verstrekt.

Alle informatie op de Véritable SAS website is louter informatief en aan verandering onderhevig.

Tenzij anders vermeld in een tekst, zijn alle elementen van deze website (inclusief handelsmerken, domeinnamen, teksten, afbeeldingen, logo's, geluiden, foto's en animaties) eigendom van Véritable SAS.

De bescherming van de https://www.veritable-potager.fr website is daarom onderworpen aan nationale en internationale wetgeving met betrekking tot het intellectuele eigendomsrecht.

Geen enkele inhoud van de website https://www.veritable-potager.fr mag worden gekopieerd, afgedrukt, geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, getransformeerd, verspreid, gedownload of verzonden in welke vorm en op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Véritable SAS.

Elk ongeoorloofd gebruik van de website of enig element van de website wordt beschouwd als een inbreuk en zal worden vervolgd overeenkomstig de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Evenzo worden informatiedatabases beschermd door de wet die van toepassing is op het verzamelen van gegevens. Dus elke extractie of poging tot extractie, geheel of gedeeltelijk, kan civiele en strafrechtelijke gevolgen hebben voor de overtreder.


Beheer van persoonlijke gegevens en privacybeleid

Conform de wet is de website van Véritable SAS aangemeld bij de CNIL (registratienummer 1922953).

In Frankrijk worden persoonsgegevens met name beschermd door de wet nr. 78-87 van 6 januari 1978, de wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004, artikel L. 226-13 van het wetboek van strafrecht en de Europese richtlijn van 24 oktober 1995.

Bij het gebruik van deze website kan informatie worden verzameld: de URL van de links waarmee de gebruiker de website heeft bezocht, de toegangsprovider van de gebruiker, het adres van Internetprotocol (IP) van de gebruiker.

Véritable SAS verzamelt alléén persoonlijke informatie met betrekking tot de gebruiker voor de behoefte aan bepaalde diensten die door Véritable SAS worden aangeboden. De gebruiker verstrekt deze informatie met volledige kennis van de feiten, met name wanneer hij deze zelf invoert. Vervolgens wordt aan de gebruiker van de Véritable SAS website verduidelijkt of het nodig is om deze informatie wel of niet te verstrekken.

Conform de bepalingen van artikel 38 en volgende van wet 78-17 van 6 januari 1978 met betrekking tot gegevensverwerking, bestanden en vrijheden, heeft elke gebruiker recht op toegang, rectificatie en verzet tegen persoonsgegevens hem aangaande, door middel van zijn schriftelijk en ondertekend verzoek, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs met handtekening van de houder van het document, met vermelding van het adres waarnaar het antwoord dient te worden gestuurd.

Er wordt geen persoonlijke informatie van de gebruiker van de Véritable SAS-site gepubliceerd, uitgewisseld, overgedragen, toegewezen of verkocht op een medium aan derden zonder medeweten van de gebruiker.

Cookies

Zoals de meeste websites gebruikt de Véritable® website cookies. "Cookies" zijn kleine tekstbestanden die websites op uw apparaat opslaan via uw internetbrowser. Veel essentiële functies van websites zijn afhankelijk van cookies. Zo kunt u zonder cookies bijvoorbeeld niet online winkelen omdat ze bewaren wat u in uw winkelmandje stopt.

Sommige cookies die door Véritable® worden gebruikt, verzamelen persoonlijke gegevens over u en gebruiken deze in overeenstemming met het hierboven uiteengezette privacybeleid. Cookies zijn aanwezig om onze website te laten functioneren en om ons te laten begrijpen welke informatie het nuttigst is voor bezoekers.Door onze website en applicatie te blijven gebruiken, accepteert u dus dat er cookies op uw apparaat worden geïnstalleerd.